Metoda pilates

Metoda Pilates je cvičení, kde tělo a duše jsou jeden celek. Vytvořil je Joseph H. Pilates (1883 - 1967) 
a zajímavé určitě je, že bylo velmi populární u veřejnosti i tanečníků již od čtyřicátých let. Je vhodná pro každý věk dětmi počínaje. Je to metoda tvarování těla na základě spolupráce těla a mysli.

Cílem je duševní a fyzický soulad. Metoda je zaměřena ke zvýšení ohebnosti, k řízení tělesného uvědomění, správnému dýchání, redukci stresů, zvýšení spánkové činnosti. Výsledkem je silné ohebné tělo, s prodlouženými svaly a harmonická osobnost.

Metoda Pilates věří, že díky zpevnění "jádra" těla, celé tělo bude vyvážené a formované. Všechny Pilates pohyby vycházejí z břišních svalů a svalů zad. Jsou vymyšleny tak, aby pracovaly menší svaly, které napomáhají větším svalům a zároveň danou svalovou oblast protáhly. Přestože se jedná o low-impact cvičení, jde o cvičení velmi intenzivní.

Základním prvkem této metody je uvědomění si činnosti všech svalů při jakékoliv činnosti. Neznamená to jen zvládnout hodinu cvičení, míru obtížnosti jednotlivých cviků, ale koncentraci těla a duše při každé činnosti. Metoda Pilates Vás nemůže opustit opuštěním cvičící místnosti. Musíte si být stále vědomi co 
a jak děláte. Kvalita cvičení je vždy důležitější než její kvantita.


Principy pilates


 • Koncentrace - Zaměřením pozornosti na správné provedení pohybu se učíme vnímání vlastního těla. Přimějeme mozek aktivně se podílet na provádění pohybu, plynulém dýchání, rytmu pohybu a dechu, poloze těla i končetin v průběhu celého cviku. Soustředění na vlastní tělo vede k duševnímu uvolnění a získání pocitu nabité energie.
 • Kontrola - Základní princip, který je zcela nezbytný pro Pilates. Vědomé řízení pohybu, kontrola každé jeho fáze. Dodržením tohoto principu intenzivně zapojíme všechny svalové skupiny a ochráníme klouby, vazy a páteř před zraněním.
 • Přesnost - Preciznost v provedení pohybu je nezbytná při každém opakování. Jeden přesně provedený pohyb má větší účinek, než nespočetné opakování nedbale vedeného cviku. Učíme se a procvičujeme každou část pohybu do nejmenšího detailu, abychom mohli pocítit jeho kladný účinek.
 • Střed těla - Střed těla je stabilní základnou, ze které vycházejí všechny pohyby. Musíme aktivovat všechny svaly středu těla (zejména hluboké svaly břišní a pánevního dna), abychom je dovedli k optimální souhře a tím získali fyziologické, tedy optimální držení těla.
 • Plynulost - Cvičení nabývá na kvalitě přechází-li jeden pohyb plynule v druhý. Postupně přecházíme od jednoduchých pohybů ke složitějším, získáváme rytmus, který podporuje ladnost a pohyblivost těla v běžném životě. Každý pohyb má svůj počáteční i konečný bod. Každý pohyb logicky navazuje na předchozí.
 • Rovnováha - Tento princip zahrnuje rovnováhu ve smyslu udržení těla v určité poloze a rovnováhu mezi svalovými skupinami. Udržení polohy vyžaduje souhru všech svalových skupin, aktivaci hlubokého stabilizačního systému. Rovnováha svalové síly spočívá ve třech dimenzích lidského těla (předo-zadní, pravo-levé, horní a dolní).
 • Dýchání - Technika dýchání je založena na pravidelném a nezadržovaném hlubokém vdechu nosem (intenzivní okysličení krve) a hlasitém výdechu ústy (výraznější aktivace výdechového svalstva, břišních svalů). Při cvičení tvoří jeho rytmus, v běžném životě uvolňuje napětí a chrání před stresem. Z hlediska lokalizace se orientujeme do střední a dolní části hrudníku - tzv. laterální dýchání, dýchaní brániční. Aktivně zapojujeme mezižeberní svaly, hrudník je roztahován do šířky, ramena mohou být spuštěna a uvolněna. Oblast břicha je vtahována směrem k páteři, což směřuje k vedení nádechu do zadní části zad, většímu přísunu kyslíku v jakékoli poloze těla.

 • Zdroje:

  1. www.pilates.cz

  2. ZYLLA, Amiena a Wolfgang MIEßNER. Pilates: krátká cvičení pro každý den. Přeložil Jana BÍLKOVÁ. Praha: Grada, 2010. Zdraví & životní styl. ISBN 978-80-247-3035-6.

  3. www.pilatesclinic.cz


  © 2018 Všechna práva vyhrazena
  Vytvořeno službou Webnode
  Vytvořte si webové stránky zdarma!